Fra årsmøte:

Torsdag 23. februar 2017 var det avholdt årsmøte

Framlagte årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg 2017 ble godkjent. Nytt fra 2017 er at husleieprisen øker med 100,- og nytt fra neste år (2018) er at det innføres familiekontigent.

Valgte medlemmer til styret og andre utvalg sees i menyen til venstre.  

Arrangement 2017: