Kontingent 2018

Nytt år og igjen innbetaling av kontingent.
Ny familiesats kr 600,- gjelder fra 01.01.2018

Det er igjen tid for å betale årets medlemskontingent:
Kr. 250 for voksne
Kr. 150,- for deg som er under 20 - eller over 70 år.
Kr 600,- for familien. Famile er voksne og barn under 18 år i samme husstand.
- Meld inn navn på alle familiemedlemmene.
Betal til vår bankkonto 0540.07.80422. Vi sender ikke ut giro...

Vi håper alle tillitsvalgte i laget, "gamle" og nye medlemmer betaler kontingenten innen 01.02.18 - slik at vi slipper å kjøre med purringer i postkassene:-)
  - Betalt kontingent er også i viktig i forhold til medlemspris på "rekefesten".

Takk for at du blir med på laget! Det setter vi stor pris på - du er viktig for UL Fram!