Medlemsmøte 30.mai

Onsdag 30. mai kl. 19.00 inviteres det til medlemsmøte i UL Fram.

Saker:
- orientering fra huskomiteen; arbeidsoppgaver/vedlikehold
- orientering fra styret
- orientering fra husflidsnemda
- orientering fra SIG; EkstremMoroHelg
- Lavangsvekka; - kakekonkurranse, tur 30.06
- eventueltVel møtt!