Årsmøte 18. februar 2013

Medlemmene innkalles til årsmøte mandag 18. 02.13 kl. 18.00 på Framheim Vanlige årsmøtesaker:

- åpning
- årsmelding fra hovedlag og undergrupper
- regnskap 2012
- arbeidsplan 2013
- valg
- saker lagt fram av styret
- saker lagt fram av medlemmer

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet meldes skriftlig til styret senest mandag 04.02.13.

Vel møtt!