Våren 2013

Hva skjer på huset? Lørdag 4. mai er du velkommen til dugnad på huset. Vi rydder ute og inne :-)

Mandag 6. mai
- Strikkekafé

17. mai
møtes vi til kaffe og kaker på huset -  etter fellesarrangementet i Lauvhallen.

Lavangsvekka/heimkommarhelga: Jeg har sagt ja til at UL Fram skal være med på en "utstilling" av lag, foreninger, næringsliv i Lavangen på heimkommar-arrangementet fredag 21. juni i Lauvhallen.
Lavangsvekka er ganske "fylt opp" med arrangement og jeg er usikker om vi klarer å lage til kakekonkurransen. - Eller om vi skal flytte den til høsten? Tar imot meninger fra dere :-)