ěkning av medlemsavgiften

Fra 2014

På årsmøtet, februar 2013 ble det vedtatt at medlemskontigenten skal
økes fra 01.01.2014.

kr 150,- for medlemmer under 20 år og over 70 år

kr 250,- for medlemmer i alderen 20 år til 70 år.

Understreker at satsene gjelder fra 01.01.2011