Nedleggelse av idrettsgruppa?

På årsmøtet i 2009 ble det foreslått å legge ned Idrettsgruppa å heller opprette en trimgruppe, dette viste seg i etterkant å ikke være så enkelt på bakgrunn av informasjon fra Norges idresttsforbund.

På årsmøtet, februar 2010 ble det vedtatt å annullere fjorårets vedtak.  Samt gjøre følgende endringer: Gruppa reduseres fra 5 medlemmer til 3 medlemmer og regnskapsansvarlig i UL Fram overtar regnskpet til idrettsgruppa